تبلیغات
فدای سرت - من

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...سه شنبه 24 آبان 1384:من

 

من یك درختم پرم از شاخ و برگ حسرت. من دارم خشك می شوم از بار اندوه درخت بودنم و صدای ناله های ریشه من چه

غمگینانه است وقتی در گور مرگ فرو می روم. تنها با دلی اندوهگین . تن من زندانی قفس دل است و پنجره های دل من

همیشه به روی شب باز می شود. دل من دیواری دارد به بلندی شب یلدا. دل من محدود است به حصار درد و الم. من هر روز

انتظار را فریاد می كنم و زیر بار دردش هزار بار می میرم هر ثانیه پرندگان شهر من بال پریدن ندارند و همیشه غمگین اند و

نمی دانند چگونه آواز بخوانند. و اگر زمزمه ای سر كنند در بوی یاس خلاصه می شود. و دستهای من كوتاه است از خواستن

آرزوها یم.

من نمی توانم از نردبان عشق بالا بروم و ستاره ای بچینم و در سبد عا طفه بگذارم و در جشن نسترنها شر كت كنم . ستاره

های آسمان دلم دیگر كاغذی شده اند. دیگر حتی بوی عطر نارنج هم مرا مست و سرشار از لذتهای زندگی نمی كند.

من دارم از این هوای آلوده دلم مسموم می شوم من دارم می میرم آرام آرام. دیگر دریای آرام دلم طو فانیست و امواجش

نوازشگر ساحل دلم نیست . من مجروح هستم از سیلی های دل شكن دریای قلبم. من پرم از بیهودگی من دیگر شیرینی عشق

را گم كرده ام . من پرم از درد غمگین پاییز و اشك ریزان برگهایش از فراق مهر و عاطفه می ریزند. دیگر ساقه خشكی هستم

كه در فصل عریان زندگی دارم می میرم . دیگر بنفشه ها را دوست ندارم و نرگس ها را نمی بویم دیگر دیدن شاخه های پر از

احساس اقاقیا مرا دگرگون نمی كند . دیگر فریادم در گلو مانده و به بغض تبدیل شده. دیگر حتی نمی توانم باریدن باریدن

اشكهای پر از اندوه هم را بر روی گونه هایم ببارانم . من آرام آرام می شكنم بدون آن كه كسی صدای شكستن مرا بشنود.

دیگر نمی خواهم شكسته های خود را به هم پیوند بزنم می خواهم بسوزم و خاكستر تنم را به باد بدهم چون روح من تكه تكه

شده و قلب من شكسته و درونم پر از درد است . من به انتهای خط زندگی رسیده ام.

 

عاطفه +عمومی , +

ویرایش در [-] || [-]

[01:11 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 


 مباحث ..

عمومی...15

عشق ...8

غم...1

شعر ...1


 

 نویسندگان..

عاطفه...25


 

 آرشیو ..

اسفند 1384...1

بهمن 1384...1

دی 1384...3

آذر 1384...14

آبان 1384...6


 

 صفحات ..

 

 نوشته های پیشین..

باز عشق حادثه آفر ید ..-
برای تو..-
..-
..-
..-
..-
..-
..-
بهشت و دوزخ ..-
..-
..-
برکت..-
ترس از خوشبختی..-
..-
امروز..-

Email
[yahoo]

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!