تبلیغات
فدای سرت - امروز

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...پنجشنبه 3 آذر 1384:امروز

 


امروز روز خوبی برای انجام کاری نامعمول است ، مثلا میتوانیم موقع رفتن به سر کار ، در خیابان برقصیم ، می توانیم مستقیم به درون چشمهای یک بیگانه بنگریم ، و از عشق در نخستین نگاه سخن بگوییم ، یا به رئیس خود
نظری بدهیم که احمقانه مینماید ، نظری که هرگز مطرح نکرده ایم .
مبارزان روشنایی چنین روزهایی را برای خود روا میدارند .
امروز ، می توانیم بر بیدادی کهن بگرییم که هنوزدر گلویمان گیر کرده ، می توانیم به کسی تلفن کنیم که سوگند خورده بودیم دیگر هرگز با او صحبت نکنیم ( اما خیلی دوست داریم در منشی تلفنی خود پیامی از او دریافت کنیم .)
امروز می تواند روزی انگاشته شود ، خارج از برنامه ای که هر روز صبح می ریزیم .

امروز هر خطایی مجاز و بخشوده خواهد بود . امروز روز لذت بردن از زندگی است...

 

عاطفه +عمومی , +

ویرایش در [-] || [-]

[02:11 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 


 مباحث ..

عمومی...15

عشق ...8

غم...1

شعر ...1


 

 نویسندگان..

عاطفه...25


 

 آرشیو ..

اسفند 1384...1

بهمن 1384...1

دی 1384...3

آذر 1384...14

آبان 1384...6


 

 صفحات ..

 

 نوشته های پیشین..

باز عشق حادثه آفر ید ..-
برای تو..-
..-
..-
..-
..-
..-
..-
بهشت و دوزخ ..-
..-
..-
برکت..-
ترس از خوشبختی..-
..-
امروز..-

Email
[yahoo]

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!