تبلیغات
فدای سرت - خوبی وبدی

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...سه شنبه 24 آبان 1384:خوبی وبدی

 

افسانه شام آخر
لئوناردو داوینچی موقع کشیدن این تابلو ، دچار مشکل بزرگی شد:میبایست نیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا - یکی از یاران عیسی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند تصویر میکرد. کار را نیمه تمام رها کرد تا مدلهای آرمانیش را پیدا کند . روزی در یک مراسم همسرایی تصویر کامل مسیح را در چهره یکی از آن جوانان همسرا یافت .
جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتودها و طرحهایی برداشت .
سه سال گذشت . تابلو شام آخر تقریبا تمام شده بود ؛ اما داوینچی هنوز برای یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود . کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند ،
نقاش پس از روزها جستجو ، جوان شکسته و ژنده پوش و مستی را در جوی آبی یافت . به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند ، چون دیگر فرصتی برای طرح برداشتن از او نداشت .
گدا را که درست نمی فهمید چه خبر است به کلیسا آوردند ، دستیاران به زحمت سر پا نگهش داشتند و در همان وضع ، داوینچی از خطوط بی تقوایی ، گناه و خود پرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداری کرد.
وقتی کارش تمام شد ،گدا - که دیگر مستی از کمی از سرش پریده بود - چشمهایش را باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید ، وبا آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت : من این تابلو را قبلا دیده ام !
داوینچی شگفت زده پرسید: کی ِ ؟
- سه سال قبل ، پیش از آن که همه چیزم را از دست بدهم موقعی که در یک گروه همسرایی آواز می خواندم ، زندگی پر از رویایی داشتم ، و هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی چهره عیسی بشوم .
( آیا میتوان گفت نیکی و بدی یک چهره دارند و همه چیز به این بستگی دارد که هر کدام کی سر راه انسان قرار بگیرند؟ )

 

عاطفه +عمومی , +

ویرایش در [-] || [-]

[09:11 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 


 مباحث ..

عمومی...15

عشق ...8

غم...1

شعر ...1


 

 نویسندگان..

عاطفه...25


 

 آرشیو ..

اسفند 1384...1

بهمن 1384...1

دی 1384...3

آذر 1384...14

آبان 1384...6


 

 صفحات ..

 

 نوشته های پیشین..

باز عشق حادثه آفر ید ..-
برای تو..-
..-
..-
..-
..-
..-
..-
بهشت و دوزخ ..-
..-
..-
برکت..-
ترس از خوشبختی..-
..-
امروز..-

Email
[yahoo]

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!