تبلیغات
فدای سرت

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...جمعه 2 دی 1384:

 

 
 ای خدا یم در تخیل ای اهو را یی من
اسما نی مهر بان ای خو ب رو یا یی من
سفره رنگین رو یا را نها دم با امید
تا بیا یی یک شبی در کنج تنها یی من
من سرا سرد عذا بم تا ابد در انتظار
یک قدم کی می نهی بر قلب در یا یی من
رو برو یم پنجره چشمم تما می جست و جو
یک نگا هی بس بر این درد تما شا یی من
رو برو ی اسمان زا نو زدم دیوا نه وار
تو تمام ارزو تو سهم دنیا یی من
بعد از آن نقش دل انگیز تما شا یی تو
باز هم من هستم و تصویر تنها یی من

  

ادامه مطلب

 

عاطفه +عمومی , +

ویرایش در [-] || [-]

[11:12 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 


 مباحث ..

عمومی...15

عشق ...8

غم...1

شعر ...1


 

 نویسندگان..

عاطفه...25


 

 آرشیو ..

اسفند 1384...1

بهمن 1384...1

دی 1384...3

آذر 1384...14

آبان 1384...6


 

 صفحات ..

 

 نوشته های پیشین..

باز عشق حادثه آفر ید ..-
برای تو..-
..-
..-
..-
..-
..-
..-
بهشت و دوزخ ..-
..-
..-
برکت..-
ترس از خوشبختی..-
..-
امروز..-

Email
[yahoo]

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!